วิธีการใช้งาน

สำหรับผู้ใช้บริการ (QPER USER)

ขั้นตอนการสมัคร

. สมัครเพื่อเข้าใช้งาน

. เลือกบริการที่ต้องการตามหมวดหมู่ เริ่มค้นหา

. เลือกผู้ให้บริการที่สนใจ และแชท

. ตกลงค่าบริการและนัดหมาย

. กดยืนยันการรับบริการ เพื่อให้คะแนนและรีวิว