การยืนยันตัวตนของผู้ให้บริการ

เพื่อความปลอดภัย ผู้ให้บริการต้องใช้ข้อมูลจริงในการสมัคร เพื่อการตรวจสอบประวัติและคัดกรองในเบื้องต้นก่อนจะรับงาน

มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล

แอปพลิเคชั่นของเรามีการวางแผนระบบความปลอดภัย เพื่อปกป้องบัญชี ข้อมูลส่วนตัว และ มูลค่าต่างๆ ใน แอปพลิเคชั่น เพื่อการใช้งานอย่างมั่นใจ

การให้คะแนนและการรีวิว

ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถให้คะแนน และเขียนรีวิวการบริการครั้งนั้นๆ ได้ ซึ่งจะช่วยให้เราติดตามสาเหตุแก้ไขปัญหาหรือเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคตได้

แผนกลูกค้าสัมพันธ์หลายช่องทาง

เรามีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่จะคอยตรวจสอบและตอบปัญหาจากการใช้งาน หรือ ข้อร้องเรียนต่างๆ หลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวก

การป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฏหมาย

เรามีทีมสำหรับตรวจสอบบัญชีที่น่าสงสัย หรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อยู่เสมอ

จ้างงานผ่านระบบทุกครั้ง

เพื่อให้เราสามาถติดตามและตรวจสอบเหตุการณ์การจ้างงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ชำระเงินผ่านระบบทุกครั้ง

ควรชำระเงินผ่านระบบให้เสร็จสมบูรณ์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในด้านการเงิน และเพื่อให้เป็นไปตาม นโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท ในการตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นได้

ให้คะแนนและรีวิวตามความเป็นจริง

เพื่อเป็นกำลังใจ และการบริการที่ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ให้บริการ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการใช้บริการของผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ